Здравейте, приятели!

Клуб METAL FORCE – България е доброволна организация на съмишленици, симпатизиращи на българска и световна рок и метъл музика. Клубът е сдружение регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в гр. София, България през август 2011 г. METAL FORCE е организация без каквито и да било доходоносни цели, базирана на нашите музикални предпочитания, собствени пари и отговорности.

Нашите цели са да съдействаме за популяризирането и развитието на хеви метъл музиката във всичките й разновидности, което смятаме да постигнем чрез: организиране на концерти, фестивали и други музикални формати, модерирането на метъл събития, осъществяването на контакти и сътрудничество със сходни местни и чуждестранни организации, медии и клубове. Разбира се, не на последно място нашата цел е и да се забавляваме, слушайки любимата си музика и общувайки помежду си!

Клуб METAL FORCE е отворен за записване на нови членове. Член на METAL FORCE може да стане всяко пълнолетно физическо лице, което споделя целите и приема Устава на Клуба и е готово да работи за тяхното осъществяване.

Подробна информация относно клуб METAL FORCE, целите и средствата за постигането им, набирането на средства, тяхното управление и разпореждането с тях, възникването и прекратяването на членство може да получите от нашия Устав ето тук. Всякакви запитвания може да правите на e-mail: metal_force_bulgaria@yahoo.com