22.08.2011

Софийски градски съд вписа в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел клуб METAL FORCE. За повече информация туки тук.