18.09.2011

На 18 септември 2011 г. се състоя Общо събрание на клуб METAL FORCE. На събранието се  гласуваха постъпили молби за членство. Бяха приети 22 нови METAL FORCE бойци. Взето беше решение за изработване на нашивки с емблемата и логото на клуба. За повече информация – тук