07.11.2011

Клуб METAL FORCE свиква Общо събрание на всички свои членове, което ще се проведе на 19 ноември /събота/ от 15.30 ч. в гр. София, бул. „Христо Ботев” № 79, хеви метъл бирария „Хрубеш” в съответствие с дневен ред посочен в поканите изпратени до всеки един член.